Raport EBI 16/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent, Spółka] informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Łukasza Rosińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 18 października 2021 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt...

Raport EBI 15/2021

Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Zarząd Spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu do zawartej w dniu 11 czerwca 2018...

Korekta raport okresowego za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za II kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 13/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku, poprzez: a) podanie prawidłowej wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. z siedzibą...

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w...

Raport EBI 12/2021

Odpowiedź na pytanie akcjonariusza Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje do publicznej wiadomości w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych odpowiedź na pytanie Akcjonariusza skierowane do Emitenta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu...

Raport EBI 11/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie...

Raport EBI 10/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku. Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach. W...

Raport EBI 9/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Marcina Pecio – Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2 czerwca 2021 roku podjęła uchwałę w...

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this