Akcjonariat

  • Ofka Piechniczek - 17,56%

  • Kamil Kita - 27,31%

  • January Ciszewski wraz z podmiotami powiązanymi (2,38%) - 16,76%*

  • Pozostali - 38,37%

  • Ofka Piechniczek - 17,56%

  • Kamil Kita - 27,31%

  • January Ciszewski wraz z podmiotami powiązanymi (2,38%) - 16,76%*

  • Pozostali - 38,37%

Udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta został przeliczony z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji serii L

Stan na dzień 06.08.2020 r.

* Pan January Ciszewski, posiadający bezpośrednio 1 562 000 akcji Emitenta, stanowiących 6,79% w kapitale zakładowym oraz 6,79% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jest jednocześnie prezesem Zarządu Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadającą bezpośrednio 546672 akcje Emitenta, stanowiące 2,38% w kapitale zakładowym oraz 2,38% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a także Preezesem Zarządu JR HOLDING ASI S.A. posiadający bezpośrednio 1 745 952 akcji Emitenta, stanowiących 7,59% w kapitale zakładowym oraz 7,59% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitent

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this