Raport ESPI 38/2021

Nabycie 88,6% akcji w kapitale zakładowym spółki Geo-Term Polska S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w wyniku realizacji dwóch umów sprzedaży akcji z dnia 15 lipca 2021 r. zawartych z osobami fizycznymi,...

Read More

Raport ESPI 37/2021

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki zależnej od NETSU S.A. – spółki zależnej od Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, o powzięciu wiadomości o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki TERM-GO Sp....

Read More

Raport ESPI 36/2021

Zawarcie umowy nabycia projektu elektrowni fotowoltaicznej przez spółkę celową Farma F10 Sp. z o.o. zależną od Columbus & Farmy Sp. z o.o. – spółki współzależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI...

Read More

Raport EBI 12/2021

Odpowiedź na pytanie akcjonariusza Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje do publicznej wiadomości w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych odpowiedź na pytanie Akcjonariusza skierowane do Emitenta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w...

Read More

Raport EBI 11/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berg Holding S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku. Zwyczajne...

Read More

Raport ESPI 35/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...

Read More

Report ESPI 34/2021

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy trzech spółek celowych zależnych od Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej od Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje o powzięciu informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,...

Read More

Raport ESPI 33/2021

Zawarcie przez spółkę Farma F4 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2020 z dnia 9 października 2020 roku [dot. zawarcia...

Read More

Raport ESPI 32/2021

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki stowarzyszonej z Emitentem, tj. ELON MOTORS S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 74/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zawiązania spółki stowarzyszonej od Emitenta, informuje o...

Read More

Raport ESPI 31/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku. Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w...

Read More
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this