Dane finansowe

Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych

2021*

2020

2019

2018

2017

2016

Przychody netto ze sprzedaży

26 746

9 844

22 807

19 688

17 806

14 532

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 783

-3 643

2 465

2 269

2 008

3 285

Zysk (strata) brutto

986

986

2 320

31 325

6 740

1 978

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Berg Holding S.A.

1 466

1 466

2 105

25 590

5 465

1 313

Aktywa razem

72 518

77 868

89 777

94 853

56 104

28 483

Zobowiązania razem

52 268

51 320

52 413

59 823

46 710

25 904

Zobowiązania długoterminowe

7 953

13 470

18 659

35 785

22 483

15 943

Zobowiązania krótkoterminowe

43 235

37 850

33 754

24 038

24 227

9 961

Kapitał własny

20 250

23 821

37 365

35 029

9 394

2 579

Liczba akcji (tys. szt.)

22 997,26

22 997,26

11 637,26

10 627,26

10 419,46

9 904,00

Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

-

-

-

-

-

-

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej

* Dane w ujęciu narastającym za IV kwartały 2021 roku, nie zbadane przez biegłego audytora

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI