Dane finansowe

Wybrane dane finansowe w tysiącach złotych

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Przychody netto ze sprzedaży

26 746

9 844

22 807

19 688

17 806

14 532

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-4 234

-3 643

2 465

2 269

2 008

3 285

Zysk (strata) brutto

459

986

2 320

31 325

6 740

1 978

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Berg Holding S.A.

700

1 466

2 105

25 590

5 465

1 313

Aktywa razem

66 029

77 868

89 777

94 853

56 104

28 483

Zobowiązania razem

50 442

51 320

52 413

59 823

46 710

25 904

Zobowiązania długoterminowe

9 076

13 470

18 659

35 785

22 483

15 943

Zobowiązania krótkoterminowe

39 970

37 850

33 754

24 038

24 227

9 961

Kapitał własny

15 586

23 821

37 365

35 029

9 394

2 579

Liczba akcji (tys. szt.)

22 997,26

22 997,26

11 637,26

10 627,26

10 419,46

9 904,00

Rekomendowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

-

-

-

-

-

-

Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI