Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów Akcji

Zarząd spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000420985, NIP: 6272732430, kapitał zakładowy 2.299.726,40 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach, ul. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://bergholding.pl/.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

Podstawa prawna:
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI