Raport EBI 11/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 kwiernia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Macieja Fersztorowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7 kwietnia 2023 roku. Przyczyny rezygnacji...

Raport EBI 10/2023

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 marca 2023 roku uchwały nr 250/2023 w sprawie...

Raport EBI 8/2023

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Raport EBI 7/2023

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok oraz o związanym z tym określeniem terminu...

Raport EBI 6/2023

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2023 roku do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy z dnia 14 grudnia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię...

Raport EBI 5/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pani Kamili Kliszki z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Podstawa prawna: § 3...

Raport EBI 4/2023

Wypowiedzenie umowy o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu obrotu na rynku NewConnect przez Autoryzowanego Doradcę Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2023 roku Autoryzowany Doradca, tj. Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w...

Raport EBI 3/2023

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r. – raport...

Raport EBI 2/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2023 roku w późnych godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Błażeja Czecha z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyny rezygnacji nie zostały...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI