Raport EBI 14/2023

Zmiana adresu siedziby Emitenta Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Spółki: ul. Bernarda Krawczyka 2/6 40-423 Katowice Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika...

Raport EBI 13/2023

Życiorys zawodowy osoby zarządzającej Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta, w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy Pana...

Raport EBI 11/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 kwiernia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Macieja Fersztorowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7 kwietnia 2023 roku. Przyczyny rezygnacji...

Raport EBI 10/2023

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 marca 2023 roku uchwały nr 250/2023 w sprawie...

Raport EBI 8/2023

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Raport EBI 7/2023

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok oraz o związanym z tym określeniem terminu...

Raport EBI 6/2023

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2023 roku do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy z dnia 14 grudnia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię...

Raport EBI 5/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pani Kamili Kliszki z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Podstawa prawna: § 3...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI