Raport EBI 8/2023

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną zaistniałej sytuacji jest zmiana decyzji w sprawie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok spowodowanego trwającymi pracami na sprawozdawczością finansową Spółki. W związku z powyższym raport okresowy za IV kwartał 2022 roku zostanie opublikowany niezwłocznie w dniu 21 marca 2023 roku.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI