Raport EBI 14/2023

Zmiana adresu siedziby Emitenta Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Spółki: ul. Bernarda Krawczyka 2/6 40-423 Katowice Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 15) Załącznika...

Raport ESPI 10/2023

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym tj. 7 sierpnia 2023 rok, informacji o otrzymaniu przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A....

Raport EBI 13/2023

Życiorys zawodowy osoby zarządzającej Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach („Emitent", „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta, w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy Pana...

Raport ESPI 9/2023

Informacja w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta Zarządca Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, informuje, iż w...

Raport ESPI 8/2023

Informacja w sprawie uruchomienia przez spółkę celową Nagoszyn Sp. z o.o. współzależną od spółki zależnej Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 70/2020 z dnia...

Raport EBI 11/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 kwiernia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Macieja Fersztorowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 7 kwietnia 2023 roku. Przyczyny rezygnacji...

Raport ESPI 7/2023

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląskie...

Raport ESPI 6/2023

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice S.A. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą...

Raport EBI 10/2023

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 marca 2023 roku uchwały nr 250/2023 w sprawie...

Raport EBI 8/2023

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI