Raport EBI 8/2023

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Raport EBI 7/2023

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok oraz o związanym z tym określeniem terminu...

Raport ESPI 5/2023

Informacja w sprawie ustanowienia Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku powziął informację, iż w dniu 20 marca 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w...

Raport EBI 6/2023

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2023 roku do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy z dnia 14 grudnia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię...

Raport ESPI 4/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _"Spółka", "Emitent"_ zawiadamia, że Spółka otrzymała od Pana Januarego Ciszewskiego _"Akcjonariusz"_ zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku...

Raport ESPI 3/2023

Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami Spółek zależnych Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki w sprawie rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami spółek zależnych od Emitenta ("Spółki zależne") tj.: -...

Raport ESPI 2/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że Spółka otrzymała od Pana Januarego Ciszewskiego ("Akcjonariusz") zawiadomienie na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku...

Raport EBI 5/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pani Kamili Kliszki z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Podstawa prawna: § 3...

Raport EBI 4/2023

Wypowiedzenie umowy o wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu obrotu na rynku NewConnect przez Autoryzowanego Doradcę Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2023 roku Autoryzowany Doradca, tj. Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI