Korekta raport okresowego za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za II kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 13/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku, poprzez: a) podanie prawidłowej wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. z siedzibą...

Raport ESPI 40/2021

Przychody ze sprzedaży Berg Holding S.A. osiągnięte w lipcu i sierpniu 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że jednostkowe przychody ze sprzedaży netto Emitenta za okres od 1 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 roku wyniosły 11.918.039,42 zł. Oznacza...

Raport ESPI 39/2021

Uruchomienie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. sprzedaży na platformie Amazon.de Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta, tj. NETSU S.A. [NETSU, Spółka zależna] w dniu 16 sierpnia 2021 r. ukończyła prace związane z rozpoczęciem...

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI