Raport EBI 21/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Łukasza Rosińskiego – Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę w...

Raport EBI 20/2021

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Raport EBI 19/2021

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy Pana Szymona Nawrockiego -...

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego raportu okresowego Berg Holding obejmującego III kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Raport EBI 17/2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku Zarząd Spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku (dot. harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku) informuje, że...

Raport EBI 16/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent, Spółka] informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Łukasza Rosińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 18 października 2021 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt...

Raport ESPI 47/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 roku [dot. informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln...

Raport ESPI 46/2021

Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 24 września 2021 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka zależna], dokonał...

Raport ESPI 45/2021

Uzupełnienie informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 [dot. informacji w sprawie...

Raport ESPI 44/2021

Zawarcie przez spółkę Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż w wyniku realizacji strategii spółki zależnej od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A., spółka celowa...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI