Raport EBI 21/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Łukasza Rosińskiego – Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę w...

Raport EBI 20/2021

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Raport EBI 19/2021

Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy Pana Szymona Nawrockiego -...

Raport okresowy za III kwartał 2021 roku BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego raportu okresowego Berg Holding obejmującego III kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe...

Raport EBI 17/2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku Zarząd Spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku (dot. harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku) informuje, że...

Raport EBI 16/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent, Spółka] informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Łukasza Rosińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 18 października 2021 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt...

Raport EBI 15/2021

Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Zarząd Spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu do zawartej w dniu 11 czerwca 2018...

Korekta raport okresowego za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za II kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 13/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku, poprzez: a) podanie prawidłowej wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. z siedzibą...

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w...

Raport EBI 12/2021

Odpowiedź na pytanie akcjonariusza Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje do publicznej wiadomości w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych odpowiedź na pytanie Akcjonariusza skierowane do Emitenta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI