Korekta raport okresowego za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za II kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 13/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku, poprzez:

a) podanie prawidłowej wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu: 121.155,00 PLN,
b) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: SP Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 w pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 4 460 607,44,
c) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: SP Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 w pozycji Zysk (strata) brutto: -791 170,83,
d) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku zysków i strat Spółki za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 tj. pozycji A.II – Zmiana stanu produktów: 1 503 008,92 zł,
e) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku zysków i strat Spółki w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 tj. pozycji L – Zysk (strata) netto: -1 906 937,44 zł,
f) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 tj. pozycji C.II.9 – Inne wydatki finansowe: 1 086 700,00 zł,
g) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 tj. pozycji C.III – Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II): -1 086 700,00 zł,
h) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym zastawieniu zmian w kapitale zakładowym Spółki w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 tj. pozycji I.5.7 – Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu: 22 640 368,79 zł,
i) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym zestawieniu zmian w kapitale zakładowym Spółki w ujęciu narastającym za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 tj. pozycji I.5.7 – Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu: -3.378,183,51 zł,
j) podanie prawidłowej wartości wskazanej w jednostkowym zastawieniu zmian w kapitale zakładowym Spółki za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 tj. pozycji I.6 – Wynik netto: -1.931.037,64 zł.

Pozostała treść raportu za II kwartał 2021 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport za II kwartał 2021 Berg Holding SA
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI