Raport ESPI 47/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 roku [dot. informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln...

Raport ESPI 46/2021

Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 24 września 2021 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka zależna], dokonał...

Raport ESPI 45/2021

Uzupełnienie informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 [dot. informacji w sprawie...

Raport ESPI 44/2021

Zawarcie przez spółkę Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż w wyniku realizacji strategii spółki zależnej od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A., spółka celowa...

Raport ESPI 43/2021

Informacja w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 września 2021 roku do Emitenta wpłynęła informacja od NETSU S.A. [Spółka zależna]...

Raport ESPI 42/2021

Zawarcie dwóch umów o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41/2021 z dnia 4 września 2021 r. ("Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta") informuje,...

Raport ESPI 41/2021

Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Spółka, Emitent"), w związku z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji animatora rynku New Connect, zawartej z Domem maklerskim PKO Banku Polskiego S.A. z siedziba w Warszawie...

Raport ESPI 40/2021

Przychody ze sprzedaży Berg Holding S.A. osiągnięte w lipcu i sierpniu 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że jednostkowe przychody ze sprzedaży netto Emitenta za okres od 1 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 roku wyniosły 11.918.039,42 zł. Oznacza...

Raport ESPI 39/2021

Uruchomienie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. sprzedaży na platformie Amazon.de Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta, tj. NETSU S.A. [NETSU, Spółka zależna] w dniu 16 sierpnia 2021 r. ukończyła prace związane z rozpoczęciem...

Raport ESPI 38/2021

Nabycie 88,6% akcji w kapitale zakładowym spółki Geo-Term Polska S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w wyniku realizacji dwóch umów sprzedaży akcji z dnia 15 lipca 2021 r. zawartych z osobami fizycznymi, Emitent...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI