Raport EBI 12/2021

Odpowiedź na pytanie akcjonariusza

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) niniejszym raportem bieżącym przekazuje do publicznej wiadomości w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych odpowiedź na pytanie Akcjonariusza skierowane do Emitenta podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Pytanie Akcjonariusza:

Jaki jest poziom zadłużenia w spółce i jaka jest wysokość zobowiązań spółki wobec jej zarządu oraz wobec podmiotów powiązanych z zarządem oraz z czego one wynikają.

Odpowiedź na zadane przez Akcjonariusza pytanie:

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku poziom zobowiązań Emitenta wyniósł zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym 54.046.513,57 zł.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Emitenta wobec Członków Zarządu Emitenta wyniosły łącznie 161.959,16 zł.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Emitenta wobec wszystkich pozostałych podmiotów powiązanych z Emitentem, w tym również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta wyniosły łącznie 6.227.545,91 zł.

Na wskazane powyżej zobowiązania składają się z zobowiązania z tytułu zakupu udziałów, zobowiązania wekslowe, zobowiązania z tytułu pożyczek, zobowiązania handlowe oraz zaliczki otrzymane na dostawy i usługi.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI