Raport EBI 8/2022

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Szymona Nawrockiego – Członka Rady Nadzorczej o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2022 z dnia...

Raport EBI 7/2022

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent, Spółka] informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Szymona Nawrockiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 10 maja 2022 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Podstawa prawna: § 3 ust. 1...

Raport EBI 6/2022

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Artura Fersztorowskiego – Członka Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 2/2022 z dnia 10...

Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2022 w dniu 14 lutego 2022 roku, poprzez: a) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląskie Kamienice...

Korekta raportu za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 4/2021 w dniu 15 lutego 2021 roku, poprzez: a) zmianę grafu przedstawiającego strukturę Grupy Kapitałowej, b) zamieszczenie wybranych danych finansowych jednostki zależnej:...

Raport EBI 2/2022

Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o śmierci w dniu 7 lutego 2022 roku Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Artura Fersztorowskiego. Tym samym, stosownie do treści art. 386 § 2 w zw....

Raport EBI 1/2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2022. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI