Korekta raportu za I kwartał 2022 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Emitenta obejmującego I kwartał 2022 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 9/2022 w dniu 16 maja 2022 roku oraz skorygowanego poprzednio raportem bieżącym EBI nr 13/2022 w dniu 18 lipca 2022 roku, poprzez wskazanie wybranych danych finansowych spółki zależnej od Emitenta tj. Merlin Store Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Pozostała treść raportu za I kwartał 2022 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowany raport za I kwartał 2022 roku Berg Holding SA
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI