Korekta raportu za II kwartał 2022 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Emitenta obejmującego II kwartał 2022 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 17/2022 w dniu 16 sierpnia 2022 roku poprzez wskazanie wybranych danych finansowych spółki zależnej od Emitenta tj. Merlin Store Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Pozostała treść raportu za II kwartał 2022 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowany raport za II kwartał 2022 roku Berg Holding SA

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI