Korekta raportu za I kwartał 2022 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu okresowego Emitenta obejmującego I kwartał 2022 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 9/2022 w dniu 16 maja 2022 roku, poprzez przedstawienie prawidłowego składu grupy kapitałowej Emitenta na dzień publikacji ww. raportu okresowego, tj. wskazanie informacji o spółce zależnej od Emitenta – Merlin Store sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która zgodnie z informacją podaną przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku (dot. informacji w sprawie nabycia przez Spółkę zależną od Emitenta – Merlin Store sp. z o.o. praw do znaku towarowego merlin.pl) została zawiązana przez Emitenta w dniu 21 marca 2022 roku, a następnie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 marca 2022 roku, na potrzeby dalszego rozwoju działalności handlowej Emitenta w obszarze e-commerce oraz w której Emitent na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień publikacji raportu okresowego Emitenta obejmującego I kwartał 2022 roku, tj. 16 maja 2022 roku posiadał 100% udziałów.

Pozostała treść raportu za I kwartał 2022 roku, nie uległa zmianie. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowany raport za I kwartał 2022 roku Berg Holding SA
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI