Report ESPI 34/2021

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy trzech spółek celowych zależnych od Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej od Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje o powzięciu informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, trzech...

Raport ESPI 33/2021

Zawarcie przez spółkę Farma F4 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2020 z dnia 9 października 2020 roku [dot. zawarcia umowy...

Raport ESPI 32/2021

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki stowarzyszonej z Emitentem, tj. ELON MOTORS S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 74/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zawiązania spółki stowarzyszonej od Emitenta, informuje o powzięciu...

Raport ESPI 31/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku. Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach. W...

Raport EBI 10/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku. Zarząd Emitenta Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach. W...

Raport EBI 9/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Marcina Pecio – Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2 czerwca 2021 roku podjęła uchwałę w...

Raport ESPI 30/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od spółki NETSU S.A. – NETSU Dystrybucja Sp. z o.o. trzech umów franczyzowych Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uruchomienia sieci franczyzowej...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI