Raport ESPI 32/2021

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki stowarzyszonej z Emitentem, tj. ELON MOTORS S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 74/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zawiązania spółki stowarzyszonej od Emitenta, informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki ELON MOTORS S.A. [Spółka stowarzyszona] w rejestrze przedsiębiorców.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż z chwilą rejestracji Spółki stowarzyszonej w rejestrze przedsiębiorców, ELON MOTORS S.A. rozpoczęła działalność operacyjną w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży motocykli, skuterów, hulajnóg i rowerów elektrycznych, zgodnie ze strategią rozwoju opublikowaną przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.

Kapitał zakładowy Spółki stowarzyszonej wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji imiennych serii A. Emitent objął w kapitale zakładowym 210.000 akcji imiennych serii A, stanowiących 21% w kapitale zakładowym oraz 21% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki stowarzyszonej. Z uwagi na udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz odział w głosach na walnym zgromadzeniu, Spółka ELON MOTORS S.A. stanowi podmiot stowarzyszony z Emitentem.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI