Uzupełnienie do raportu rocznego Berg Holding S.A. za rok 2020

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uzupełniony raport roczny Emitenta za rok 2020 o opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny Berg Holding S.A. za rok 2020 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2020 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Berg Holding za 2020 rok
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI