Raport ESPI 7/2023

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląskie...

Raport ESPI 6/2023

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice S.A. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą...

Raport EBI 10/2023

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 marca 2023 roku uchwały nr 250/2023 w sprawie...

Raport EBI 8/2023

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu...

Raport EBI 7/2023

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok oraz o związanym z tym określeniem terminu...

Raport ESPI 5/2023

Informacja w sprawie ustanowienia Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku powziął informację, iż w dniu 20 marca 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w...

Raport EBI 6/2023

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2023 roku do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy z dnia 14 grudnia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię...

Raport ESPI 4/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _"Spółka", "Emitent"_ zawiadamia, że Spółka otrzymała od Pana Januarego Ciszewskiego _"Akcjonariusz"_ zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI