Raport ESPI 6/2023

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta – Śląskie Kamienice S.A. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka zależna”, “Śląskie Kamienice”) złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki zależnej.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki zależnej jest wynikiem szeregu zewnętrznych czynników wykluczających możliwość realizacji bieżących remontów i pozyskiwania nowych budynków. Wśród głównych czynników odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację są m.in. ograniczenia w możliwości udzielania kredytów hipotecznych na zakup mieszkań dla osób fizycznych; ograniczenia w możliwości kredytowania przedsiębiorstw; znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym głównie wzrost cen energii, materiałów i oprocentowania kredytów oraz obligacji.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Spółki zależnej zawartym we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, otwarcie postępowania sanacyjnego Śląskich Kamienic ma umożliwić osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli i jedynego akcjonariusza m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI