Raport ESPI 10/2023

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym tj. 7 sierpnia 2023 rok, informacji o otrzymaniu przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A....

Raport ESPI 9/2023

Informacja w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta Zarządca Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, informuje, iż w...

Raport ESPI 8/2023

Informacja w sprawie uruchomienia przez spółkę celową Nagoszyn Sp. z o.o. współzależną od spółki zależnej Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 70/2020 z dnia...

Raport ESPI 7/2023

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląskie...

Raport ESPI 6/2023

Informacja w sprawie złożenia przez spółkę zależną Emitenta - Śląskie Kamienice S.A. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą...

Raport ESPI 5/2023

Informacja w sprawie ustanowienia Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 marca 2023 roku powziął informację, iż w dniu 20 marca 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w...

Raport ESPI 4/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _"Spółka", "Emitent"_ zawiadamia, że Spółka otrzymała od Pana Januarego Ciszewskiego _"Akcjonariusz"_ zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku...

Raport ESPI 3/2023

Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami Spółek zależnych Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki w sprawie rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami spółek zależnych od Emitenta ("Spółki zależne") tj.: -...

Raport ESPI 2/2023

Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że Spółka otrzymała od Pana Januarego Ciszewskiego ("Akcjonariusz") zawiadomienie na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku...

Raport ESPI 1/2023

Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 5 stycznia 2023 roku Spółka złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI