Raport EBI 16/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent, Spółka] informuje, iż powziął informację o rezygnacji Pana Łukasza Rosińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 18 października 2021 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt...

Raport ESPI 47/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 roku [dot. informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln...

Raport ESPI 46/2021

Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 24 września 2021 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka zależna], dokonał...

Raport ESPI 45/2021

Uzupełnienie informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 [dot. informacji w sprawie...

Raport ESPI 44/2021

Zawarcie przez spółkę Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż w wyniku realizacji strategii spółki zależnej od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A., spółka celowa...

Raport ESPI 43/2021

Informacja w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 września 2021 roku do Emitenta wpłynęła informacja od NETSU S.A. [Spółka zależna]...

Raport ESPI 42/2021

Zawarcie dwóch umów o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41/2021 z dnia 4 września 2021 r. ("Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta") informuje,...

Raport ESPI 41/2021

Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Spółka, Emitent"), w związku z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji animatora rynku New Connect, zawartej z Domem maklerskim PKO Banku Polskiego S.A. z siedziba w Warszawie...

Raport EBI 15/2021

Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Zarząd Spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu do zawartej w dniu 11 czerwca 2018...

Korekta raport okresowego za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna BERG HOLDING Spółka Akcyjna

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za II kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 13/2021 w dniu 13 sierpnia 2021 roku, poprzez: a) podanie prawidłowej wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej: Geo-Term Polska S.A. z siedzibą...

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this