Raport ESPI 9/2023

Informacja w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta

Zarządca Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2023 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy (“Sąd”) wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta prowadzonego pod sygnaturą akt nr KA1K/GR/3/2023.

Spółka informuje, iż Sąd postanowił:

1. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest: Berg Holding Spółka Akcyjna,
2. wyznaczyć zarządcę, którego funkcję będzie pełnić: Przemysław Krzysztof Zalewski, nr licencji 180,
3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L. z 2015 r. nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.

O dalszych czynnościach i istotnych rozstrzygnięciach w przedmiotowej sprawie Emitent będzie informował w trybie stosownych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przemysław Zalewski – Zarządca

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI