Raport ESPI 10/2023

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect

Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym tj. 7 sierpnia 2023 rok, informacji o otrzymaniu przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (“PKO”) umowy o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta, zawartej w dniu 17 stycznia 2017 roku pomiędzy PKO, a Spółką.

W konsekwencji ww. umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Przemysław Zalewski – Zarządca

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI