Raport ESPI 17/2022

Wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 w sprawie wstępnych wyników spółki stowarzyszonej z Emitentem tj. NETSU S.A. z siedzibą w...

Raport ESPI 16/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy dystrybucyjnej przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 w sprawie zawarcia listu intencyjnego przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem tj. NETSU S.A. z...

Raport ESPI 15/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej przez Spółkę zależną od Emitenta - Farmy Fotowoltaiki S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku przez spółkę zależną od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A....

Raport ESPI 14/2022

Wstępne wyniki finasowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta - Śląska Prohibicja S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą...

Raport ESPI 13/2022

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki zależnej od Śląskie Kamienice S.A. - spółki zależnej od Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, o powzięciu wiadomości o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki Horisont Office...

Raport ESPI 12/2022

Wstępne wyniki finasowe za I kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółki stowarzyszonej z Emitentem, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach...

Raport ESPI 11/2022

Informacja w sprawie zakończenia drugiego etapu sprzedaży mieszkań w nieruchomości Emitenta zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22 oraz przedterminowa częściowa spłata kredytu inwestycyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 8 września...

Raport ESPI 10/2022

Informacja w sprawie zawarcia listu intencyjnego przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, o zawarciu przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka stowarzyszona", "NETSU") w dniu 24 marca...

Raport ESPI 9/2022

Nabycie 25% akcji w kapitale zakładowym spółki Merlin Group S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ["Spółka", "Emitent"] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w wyniku realizacji umowy sprzedaży akcji z dnia 7 marca 2022 r. zawartej z osobą prawną, Emitent nabył...

Raport ESPI 8/2022

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2022 roku wypowiedział umowę o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta, zawartą w dniu 6 września 2021 roku...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI