Raport ESPI 25/2022

Wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2022 roku powziął informację o ostatecznych wynikach finansowych za II kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z...

Raport ESPI 24/2022

Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta - Śląska Prohibicja S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą...

Raport ESPI 23/2022

Przedterminowa całościowa spłata i zamknięcie kredytu inwestycyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zawarcia umów kredytowych na zakup nieruchomości na łączną kwotę 9.500.000,00 zł oraz raportu...

Raport ESPI 22/2022

Informacja w sprawie nabycia przez Spółkę zależną od Emitenta - Merlin Store sp. z o.o. praw do znaku towarowego merlin.pl Zarząd spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 12 lipca 2022 roku...

Raport ESPI 21/2022

Informacja w sprawie zawarcia przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A. - umowy dystrybucyjnej na dostawę magazynów energii pod marką NETSU Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2022 z dnia 24 marca 2022 roku...

Raport ESPI 20/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent] w przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które...

Raport ESPI 19/2022

Aktualizacja strategii rozwoju Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 15/2020 oraz nr 30/2020 w sprawie planowanej strategii Spółki na lata 2020 - 2022, informuje o podjęciu decyzji w sprawie aktualizacji strategii rozwoju działalności Emitenta...

Raport ESPI 18/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w...

Raport ESPI 17/2022

Wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 w sprawie wstępnych wyników spółki stowarzyszonej z Emitentem tj. NETSU S.A. z siedzibą w...

Raport ESPI 16/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy dystrybucyjnej przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 w sprawie zawarcia listu intencyjnego przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem tj. NETSU S.A. z...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI