Raport ESPI 23/2022

Przedterminowa całościowa spłata i zamknięcie kredytu inwestycyjnego

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zawarcia umów kredytowych na zakup nieruchomości na łączną kwotę 9.500.000,00 zł oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie przedterminowej częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego i raportu bieżącego ESPI nr 11/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zakończenia drugiego etapu sprzedaży mieszkań w nieruchomości Emitenta oraz przedterminowej częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego informuje, iż dnia 26 lipca 2022 roku Spółka otrzymała oświadczenie z PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (“PKO BP”) o zamknięciu kredytu inwestycyjnego (“Kredyt”) w konsekwencji dokonania przedterminowej, całościowej spłaty Kredytu w kwocie 966.047,58 zł.

Kredyt został udzielony przez PKO BP na zakup nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22 KW nr KA1K/00024310/2 na łączną kwotę 7.200.000,00 zł. Emitent zwraca uwagę, że Kredyt został spłacony 5 lat przed wymaganym terminem, który początkowo został udzielony do dnia 7 września 2027 roku.

W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, ponieważ dotyczy bezpośrednio sytuacji finansowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI