Raport ESPI 28/2022

Realizacja prognoz finansowych NETSU S.A. – spółki stowarzyszonej z Emitentem

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 dot. aktualizacji prognoz wyników finansowych spółki stowarzyszonej z Emitentem tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach (“NETSU”, “Spółka stowarzyszona”) informuje, iż w dniu 8 listopada 2022 roku powziął informację o zrealizowaniu na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 8 listopada 2022 roku przez Spółkę stowarzyszoną prognozy wyników finansowych na rok 2022 w zakresie przychodów ze sprzedaży, tj. przekroczeniu kwoty 18,0 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku w zakresie sprzedaży hurtowej jak i detalicznej.

Jednocześnie informujemy, iż informacja o wynikach finansowych NETSU osiągniętych na dzień publikacji niniejszego raportu została przekazana Emitentowi przez Zarząd Spółki stowarzyszonej. Wyniki finansowe osiągnięte przez NETSU w 2022 roku nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI