Raport ESPI 19/2022

Aktualizacja strategii rozwoju Emitenta

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 15/2020 oraz nr 30/2020 w sprawie planowanej strategii Spółki na lata 2020 – 2022, informuje o podjęciu decyzji w sprawie aktualizacji strategii rozwoju działalności Emitenta obejmującej nową perspektywę czasową.

Dotychczasowe kluczowe kierunki rozwoju stanowią fundament do określenia nowych celów strategicznych. Spółka potwierdza, że założenia strategiczne dotyczące kierunków rozwoju pozostają niezmienne, a spółki zależne i stowarzyszone wchodzące w skład grupy kapitałowej będą się rozwijać w szczególności na rynkach, na których osiągnęły przewagę nad konkurencją.

Zaktualizowana strategia rozwoju Berg Holding S.A. na lata 2022 – 2024 zakłada:

1. przygotowanie do debiutu Emitenta na ryngu głównym GPW,
2. przygotowanie wraz z NETSU S.A. projektu budowy fabryki pomp ciepła w Polsce,
3. budowę 5 – 15 farm fotowoltaicznych,
4. przygotowanie projektu budowy zakładu utylizacji modułów fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii i akumulatorów,
5. debiut spółek Farmy Fotowoltaiki S.A. i NETSU S.A. na rynku NewConnect,
6. rozszerzenie działalności w branży OZE o magazyny energii, biogazownie i wiatraki,
7. przekształcenie sklepu internetowego merlin.pl w europejski marketplace,
8. rozwój działalności w branży elektromobilności,
9. rozpoczęcie działalności deweloperskiej,
10. wzmocnienie segmentu nieruchomości biurowo-usługowych,
11. zakup 4 kolejnych budynków,
12. otwarcie sali bankietowej przy restauracji Śląska Prohibicja,
13. powiększenie działu sprzedaży obsługującego całość Grupy Berg Holding,
14. eksport pomp ciepła NETSU S.A. na rynki zagraniczne.

W ocenie Zarządu Emitenta realizacja zaktualizowanej strategii rozwoju przyczyni się do zdywersyfikowania przychodów grupy kapitałowej oraz zmienjszenia ryzyka wynikającego z obserwowanego spowolnienia gospodarczego. O aktualizacji lub zmianach informacji objętych niniejszym raportem, Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym ESPI.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Strategia rozwoju Berg Holding na lata 2022 - 2024 Berg Holding development strategy for years 2022 - 2024
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI