Raport ESPI 27/2022

Wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem – NETSU S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 25 października 2022 roku powziął informację o ostatecznych wynikach finansowych za III kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach _”NETSU”, “Spółka stowarzyszona”_, tj. okres od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku:

– przychody netto ze sprzedaży: 1.598.495,31 zł,
– zysk netto: 116.353,56 zł.

Jednocześnie wyniki finansowe NETSU w ujęciu narastającym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku wyniosły:

– przychody netto ze sprzedaży: 10.020.844,18 zł,
– zysk netto: 157.435,77 zł.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje wybrane dane finansowe NETSU za okres od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku, które w związku z zakwalifikowaniem spółki jako stowarzyszonej z Emitentem nie zostaną ujęte w raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku Berg Holding S.A.

Jednocześnie informujemy, iż wybrane dane finansowe NETSU zostały zaprezentowane w oparciu o informacje przekazane Emitentowi przez Zarząd Spółki stowarzyszonej. Podane wyniki finansowe NETSU za III kwartał 2022 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Wybrane dane finansowe NETSU za III kwartał 2022 roku
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI