Raport ESPI 23/2022

Przedterminowa całościowa spłata i zamknięcie kredytu inwestycyjnego Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zawarcia umów kredytowych na zakup nieruchomości na łączną kwotę 9.500.000,00 zł oraz raportu...

Raport EBI 16/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu...

Raport EBI 15/2022

Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Emitent” lub Spółka”) informuje, iż w dniu 19 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące powołania Członków Zarządu Spółki na kolejną wspólną kadencję w dotychczasowym składzie, tj.: - dr Ofka...

Korekta raportu rocznego Berg Holding S.A. za rok 2021

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Emitent” lub Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu rocznego za 2021 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 10/2022 w dniu 31 maja 2022 roku, poprzez: a) przedstawienie prawidłowego składu Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień publikacji ww. raportu rocznego,...

Raport ESPI 22/2022

Informacja w sprawie nabycia przez Spółkę zależną od Emitenta - Merlin Store sp. z o.o. praw do znaku towarowego merlin.pl Zarząd spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 12 lipca 2022 roku...

Raport ESPI 21/2022

Informacja w sprawie zawarcia przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A. - umowy dystrybucyjnej na dostawę magazynów energii pod marką NETSU Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2022 z dnia 24 marca 2022 roku...

Raport ESPI 20/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Emitent] w przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI