Raport ESPI 45/2021

Uzupełnienie informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 [dot. informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta], niniejszym informuje, iż wskazana w raporcie bieżącym ESPI nr 43/2021 łączna wartość zamówienia na dostawę pomp ciepła, zasobników, buforów oraz podstaw montażowych [Zamówienie], otrzymanego przez spółkę zależną NETSU S.A. [Spółka zależna], tj. 2.048.677,60 zł netto + VAT, jest ceną oszacowaną według aktualnych stawek rynkowych, jaką Spółka zależna może otrzymać za dostawę towarów. Jednakże jej wysokość mimo, że nie będzie już przedmiotem negocjacji, na dzień zawarcia przez strony umowy, może podlegać korekcie ze względu na wysoką zmienność cen urządzeń uwzględnionych w Zamówieniu. Najistotniejsze elementy związane z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności: ostateczna cena Zamówienia, sposób jej uregulowania przez Zamawiającego czy też terminy realizacji poszczególnych dostaw urządzeń zostaną ustalone między spółką zależną od Emitenta a Zamawiającym w ramach umowy, której zawarcie Spółka zależna planuje do dnia 15 października 2021 roku.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI