Raport ESPI 47/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy sprzedaży

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 roku [dot. informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta] oraz raportu bieżącego ESPI nr 45/2021 z dnia 24 września 2021 roku [dot. uzupełnienia informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta] informuje, iż powziął informację, że w dniu dzisiejszym tj. 15 października 2021 roku pomiędzy spółką zależną od Emitenta tj. NETSU S.A. [Spółka zależna], a Kontrahentem, który nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych w treści raportu bieżącego [Kupujący] została zawarta umowa sprzedaży pomp ciepła [Umowa], przedmiotem której jest sprzedaż przez Spółkę zależną na rzecz Kupującego pomp ciepła i urządzeń dodatkowych o łącznej wartości 2.048.677,60 zł netto + VAT, tj. 2.519.873,45 zł brutto.

Pompy ciepła oraz urządzenia dodatkowe objęte przedmiotem Umowy będą dostarczane przez Spółkę zależną w partiach lub pojedynczo, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Kupującego. Płatność za wszystkie sprzedawane w ramach Umowy pompy ciepła i urządzenia dodatkowe nastąpi na podstawie wystawionych przez Spółkę zależną faktur VAT.

Jednocześnie Spółka zależna udzieliła Kupującemu na całe zamówienie 2-letniej rękojmi na pompy ciepła oraz urządzenia dodatkowe na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz 7-letniej gwarancji na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas realizacji dostaw wszystkich pomp ciepła oraz urządzeń dodatkowych objętych przedmiotem Umowy.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie odstąpienia od Umowy przez każdą ze stron, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI