Raport ESPI 11/2021

Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. za łączną kwotę 695.000,00 zł BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z rozwijaniem struktury holdingowej Spółki, Emitent dokonał zbycia, pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. z...

Raport ESPI 10/2021

Nabycie 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solenerga Sp. z o.o. BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 77/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku dot. zawarcia term sheet w sprawie inwestycji Emitenta...

Raport ESPI 9/2021

Zawiązanie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus&Farmy Sp. z o.o. – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Farma F9 i Farma F10, w celu realizacji co najmniej 4 projektów o mocy 1 MW każdy BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w...

Raport ESPI 8/2021

Zawarcie przez spółkę Farma F3 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2020 z dnia 9 października...

Berg Holding S.A. odnotował mocne wejście w nowy rok

Przedwstępna umowa na projekt Miejsce Piastowe to kolejna z ważnych umów zawartych w ostatnim czasie. Spółki Berg Holding pracowicie rozpoczęły 2021 rok. Współkontrolowana przez Farmy Fotowoltaiki S.A. spółka Columbus&Farmy początkiem stycznia zawarła nową umowę deweloperską oraz podpisała przedwstępną umowę nabycia gotowego projektu fotowoltaicznego, natomiast jej spółki...

Raport ESPI 7/2021

Zawiązanie spółki stowarzyszonej od Emitenta – HUS Spółka Akcyjna BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż pomiędzy Emitentem oraz dwoma osobami fizycznymi, spośród których jedna, tj. Pan Łukasz Rosiński jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta [Założyciele] doszło do zawiązania...

Raport EBI 2/2021

Zmiana adresu siedziby Emitenta BERG HOLDING Spółka Akcyjna Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 14 lutego 2021 r. powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby Emitenta: ul. Mikołaja Kopernika 6/2, 40-064...

Raport ESPI 6/2021

Zmiana stanu posiadania BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ["Spółka", "Emitent"], zawiadamia, że Spółka otrzymała od Ofki Piechniczek ["Akcjonariusz"] zawiadomienie na podstawie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego...

Raport ESPI 5/2021

Zmiana stanu posiadania BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ["Spółka", "Emitent"], zawiadamia, że Spółka otrzymała od Petterson Sp. z o.o. ["Akcjonariusz"] zawiadomienie na podstawieart. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

Raport ESPI 4/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy na dystrybucję pomp ciepła BERG HOLDING S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta – NETSU S.A. zawarła z CCHP Energia Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI