Raport ESPI 4/2021

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. umowy na dystrybucję pomp ciepła BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż spółka zależna od Emitenta – NETSU S.A. zawarła z CCHP Energia Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Ostrzeszowie Wielkopolskim [Kupujący], umowę na dystrybucję pomp ciepła określającą ogólne warunki współpracy [Umowa dystrybucyjna].

Kupujący od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu jej rozwiązania będzie występował jako Dystrybutor pomp ciepła, zasobników oraz buforów pod nazwą handlową NETSU. Jednocześnie Kupujący zadeklarował zakup co najmniej stu urządzeń pomp ciepła w 2021 roku. Na mocy zawartej umowy, każda ze stron może rozwiązać Umowę dystrybucyjną z zachowaniem sześcio-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pozostałe warunki Umowy dystrybucyjnej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy dystrybucyjnej ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

zobacz raport

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI