Raport ESPI 7/2021

Zawiązanie spółki stowarzyszonej od Emitenta – HUS Spółka Akcyjna BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż pomiędzy Emitentem oraz dwoma osobami fizycznymi, spośród których jedna, tj. Pan Łukasz Rosiński jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta [Założyciele] doszło do zawiązania spółki akcyjnej pod firmą: HUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach [Spółka celowa].

Kapitał zakładowy Spółki celowej wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A. Emitent objął w kapitale zakładowym 111.100 akcji imiennych serii A, stanowiących 11,11% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki celowej. Z uwagi na udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz udział w głosach na walnym zgromadzeniu, Spółka celowa stanowi podmiot stowarzyszony z Emitentem. Przedmiot działalności nowo zawiązanej Spółki celowej obejmuje m.in. sprzedaż domów w technologii szkieletowej w Europie Środkowo-Wschodniej, koinwestycje wspólnie z inwestorami w projekty domów wielorodzinnych w technologii szkieletowej, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budownictwa szkieletowego oraz współpracę z Emitentem w zakresie dystrybucji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Zaangażowanie Emitenta w ramach Spółki celowej jest związane z realizacją strategii Emitenta na lata 2020 – 2022, o której wdrożeniu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 64/2020.

zobacz raport

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI