Raport ESPI 10/2021

Nabycie 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solenerga Sp. z o.o. BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 77/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku dot. zawarcia term sheet w sprawie inwestycji Emitenta w spółkę Solenerga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Solenerga], informuje, iż Spółka zawarła prawnie wiążącą umowę inwestycyjną [Umowa], na mocy której Emitent nabył od dotychczasowego wspólnika Solenerga 40 udziałów tej spółki, reprezentujących 1% udziałów w kapitale zakładowym oraz objął w ramach podwyższenia kapitału zakładowego 160 udziałów Solenerga reprezentujących 4% udziałów w jej kapitale zakładowym.

Emitent na mocy zawartej Umowy zobowiązał się do dokonania płatności ceny za nabywane i obejmowane udziały Solenerga, poprzez pokrycie jej częściowo gotówką, częściowo poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci posiadanych przez Emitenta 125.000 akcji spółki NETSU S.A.

Strony ustalił ponadto, iż w terminie czterech miesięcy od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian wynikających z postanowień Umowy dot. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego dokonane zostanie przekształcenie spółki Solenerga w spółkę akcyjną, a następnie podjęte zostaną działania mające na celu wprowadzenie akcji tej spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Solenerga jest dostawcą rozwiązań z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla domu. Firma jest bezpośrednim wykonawcą instalacji fotowoltaiki oraz dystrybutorem sprzętu i urządzeń. Strony Umowy będą prowadzić działalność handlową, dążącą do sprzedaży za pośrednictwem sieci handlowej Solenerga pomp ciepła produkowanych przez spółkę zależną Emitenta – NETSU S.A.

W ocenie Zarządu Emitenta informacja o zawarciu Umowy ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż jej realizacja będzie miała istotny wpływ na przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

zobacz raport

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI