Raport ESPI 16/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy dystrybucyjnej przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 w sprawie zawarcia listu intencyjnego przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem tj. NETSU S.A. z...

Raport ESPI 15/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej przez Spółkę zależną od Emitenta - Farmy Fotowoltaiki S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 14 kwietnia 2022 roku przez spółkę zależną od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A....

Raport ESPI 14/2022

Wstępne wyniki finasowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta - Śląska Prohibicja S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą...

Raport ESPI 13/2022

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki zależnej od Śląskie Kamienice S.A. - spółki zależnej od Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, o powzięciu wiadomości o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki Horisont Office...

Raport ESPI 12/2022

Wstępne wyniki finasowe za I kwartał 2022 roku spółki stowarzyszonej z Emitentem - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółki stowarzyszonej z Emitentem, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach...

Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2021 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2022 w dniu 14 lutego 2022 roku, poprzez: a) podanie prawidłowej wartości wskazanej w wybranych danych finansowych jednostki zależnej: Śląskie Kamienice...

Korekta raportu za IV kwartał 2020 roku

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu za IV kwartał 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 4/2021 w dniu 15 lutego 2021 roku, poprzez: a) zmianę grafu przedstawiającego strukturę Grupy Kapitałowej, b) zamieszczenie wybranych danych finansowych jednostki zależnej:...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI