Raport ESPI 16/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy dystrybucyjnej przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem – NETSU S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 w sprawie zawarcia listu intencyjnego przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach (“NETSU”, “Spółka stowarzyszona”) informuje, iż powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 22 kwietnia 2022 roku przez Spółkę stowarzyszoną umowy dystrybucyjnej magazynów energii (“Umowa dystrybucyjna”) z Minutor Cellarium Sp. z o.o. z siedzibą w Pławowicach (“Minutor Cellarium”).

Na mocy Umowy dystrybucyjnej Minutor Cellarium udzielił NETSU prawa do dystrybucji na terenie Polski magazynów energii pod nazwą handlową MTR CELLS K10 (“Produkt”) oraz udzielił zezwolenia na korzystanie ze znaków towarowych, którymi oznaczone są magazyny energii. Ponadto Minutor Cellarium zobowiązał się do zapewnienia wsparcia technologicznego w zakresie obsługi magazynów energii oraz serwisowania egzemplarzy na terenie Polski.

Zawarta Umowa dystrybucyjna nie przewiduje wyłączności Spółki stowarzyszonej na dystrybucję Produktu. Zgodnie z Umową dystrybucyjną NETSU zobowiązała się m.in. do niedokonywania zakupu egzemplarzy Produktu od podmiotów innych niż Minutor Cellarium, pod rygorem zapłaty zastrzeżonej w Umowie dystrybucyjnej kary umownej.

Umowa dystrybucyjna została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia po upływie roku od daty jej zawarcia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W pozostałym zakresie warunki Umowy dystrybucyjnej nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy dystrybucyjnej za zdarzenie istotne, gdyż jej zawarcie dotyczy rozwijania działalności handlowej Spółki stowarzyszonej w obszarze sprzedaży magazynów energii, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokość przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI