Raport ESPI 13/2022

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki zależnej od Śląskie Kamienice S.A. – spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, o powzięciu wiadomości o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki Horisont Office Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach [Horisont Office], w której spółka zależna od Emitenta tj. Śląskie Kamienice S.A. [Śląskie Kamienice] objęła 200 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Horisont Office.

Przedmiot działalności nowo zawiązanej spółki obejmuje m.in. nabywanie i zarządzanie budynkami, budowlami i nieruchomościami oraz wynajem przestrzeni usługowej, handlowej i wystawowej na terenie całego kraju. Horisont Office bieżące przychody planuje pozyskiwać z wynajmu długoterminowego budując długoterminowy pasywny przychód.

Zaangażowanie Śląskich Kamienic w ramach spółki Horisont Office związane jest z realizacją strategii na lata 2021 – 2023 w zakresie ekspansji na rynki lokalne aglomeracji Śląskiej oraz większe miasta w Polsce.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI