Raport ESPI 14/2022

Wstępne wyniki finasowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta – Śląska Prohibicja S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka zależna”, “Śląska Prohibicja”), mając na uwadze przeprowadzoną w dniu 13 kwietnia 2022 roku analizę poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat Spółki zależnej, powziął informację o następujących, wstępnych wynikach finansowych za I kwartał 2022 roku tj. okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku:

– przychody netto ze sprzedaży: 1.942.900,14 zł,
– zysk brutto: 291.387,21 zł,
– zysk netto: 287.139,21 zł.

Zaprezentowane wyniki Śląskiej Prohibicji nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po wewnętrznej weryfikacji. Ostateczne wynik zostaną przedstawione w raporcie za I kwartał 2022 roku Emitenta, który zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2022, zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI