Raport ESPI 41/2021

Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: “Spółka, Emitent”), w związku z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji animatora rynku New Connect, zawartej z Domem maklerskim PKO Banku Polskiego S.A. z siedziba w Warszawie informuje, że zamierza zawiązać w dniu 6 września 2021 r. nową umowę o pełnienie funkcji animatora rynku New Connect (dalej jako: Umowa). Zarząd Emitenta dopuszcza zawarcie Umowy z więcej niż jednym podmiotem.

Zarząd Emitenta przekaże do publicznej widomości, za pośrednictwem stosownego komunikatu informację ze wskazaniem podmiotów, pełniących funkcję animatora rynku New Connect dla akcji Spółki w dniu zawarcia stosownych Umów.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI