Raport ESPI 42/2021

Zawarcie dwóch umów o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: “Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41/2021 z dnia 4 września 2021 r. (“Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 września 2021 roku doszło do zawarcia przez Emitenta dwóch umów o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect.

Pierwsza z umów została zawarta z Trigon Dom Maklerski S.A. Zgodnie z jej postanowieniami umowa wchodzi w życie w dniu 7 września 2021 r. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Druga z umów została zawarta z PKO BP S.A. Zgodnie z jej postanowieniami umowa wchodzi w życie w dniu 6 września 2021 r. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI