Raport ESPI 3/2023

Podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami Spółek zależnych

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) informuje o podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki w sprawie rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami spółek zależnych od Emitenta (“Spółki zależne”) tj.:

– Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach,
– Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
– Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach,
– Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach,
– Farmy Fotowoltaiki S.A. z siedzibą w Katowicach,
– Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Powyższa decyzja będzie realizowana począwszy od wyników finansowych obejmujących okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu konsolidacji wyników finansowych z wynikami osiąganymi przez Spółki zależne jest podyktowane faktem, iż zgodnie ze stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta Spółka bezzasadnie odstąpiła od konsolidacji danych finansowych za minione okresy sprawozdawcze stosując zawyżony próg istotności, który nie powinien przekraczać 3% sumy bilansowej Grupy Kapitałowej przed korektami konsolidacyjnymi. Powyższe w ocenie Zarządu Spółki stanowi podstawę do rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych Emitenta z wynikami Spółek zależnych.

Jednocześnie Emitent zgodnie z zaleceniami niezależnego biegłego rewidenta podejmie prace nad uzupełnieniem brakujących skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przy wykorzystaniu współczynnika istotności wynoszącego 3% sumy bilansowej Grupy Kapitałowej. O postępie prac związanych z realizacją zaleceń biegłego rewidenta, Spółka poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI