Raport ESPI 1/2023

Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2023 roku Spółka złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jest wynikiem kumulacji niesprzyjających czynników zewnętrznych, wpływających na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta. Wśród głównych czynników odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację są m.in. ograniczenia w możliwości udzielania kredytów hipotecznych na zakup mieszkań dla osób fizycznych; ograniczenia w możliwości kredytowania przedsiębiorstw; znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym głównie wzrost cen energii, materiałów i oprocentowania kredytów oraz obligacji.

W postępowaniu sanacyjnym Emitent będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli i akcjonariuszy Spółki m.in. poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Emitent niezależnie od złożonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, kontynuuje bieżącą działalność operacyjną. W najbliższym czasie Spółka planuje wprowadzenie szeregu działań naprawczych mających na celu znaczące ograniczenie kosztów bieżącej działalności; zwiększenie zaangażowania w branżę OZE oraz finalizację sprzedaży posiadanych nieruchomości. Jednocześnie Spółka rozpocznie prace nad przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego wraz z optymalną propozycją układową dla wierzycieli.

O dalszych czynnościach i istotnych rozstrzygnięciach w przedmiotowej sprawie Zarządu Spółki będzie informował w trybie stosownych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI