Raport ESPI 46/2021

Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 24 września 2021 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka zależna], dokonał...

Raport ESPI 45/2021

Uzupełnienie informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] w uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 9 września 2021 [dot. informacji w sprawie...

Raport ESPI 44/2021

Zawarcie przez spółkę Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, iż w wyniku realizacji strategii spółki zależnej od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A., spółka celowa...

Raport ESPI 43/2021

Informacja w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A. Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 września 2021 roku do Emitenta wpłynęła informacja od NETSU S.A. [Spółka zależna]...

Raport ESPI 42/2021

Zawarcie dwóch umów o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41/2021 z dnia 4 września 2021 r. ("Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta") informuje,...

Raport ESPI 41/2021

Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: "Spółka, Emitent"), w związku z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji animatora rynku New Connect, zawartej z Domem maklerskim PKO Banku Polskiego S.A. z siedziba w Warszawie...

Raport EBI 15/2021

Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Zarząd Spółki Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu do zawartej w dniu 11 czerwca 2018...

Berg Holding S.A.
Mocni razem
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI