Raport ESPI 6/2021

Zmiana stanu posiadania BERG HOLDING S.A.

Zarząd Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [“Spółka”, “Emitent”], zawiadamia, że Spółka otrzymała od Ofki Piechniczek [“Akcjonariusz”] zawiadomienie na podstawie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623] o zmianie pośredniego udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku nabycia akcji Spółki przez podmiot zależny od Akcjonariusza. Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

zobacz raport

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this